استقرار نرم افزار یکپارچه مالی و اداری در شهرداری اراک

اولین جلسه هماهنگی راهبران انفورماتیک سازمان ها، مناطق و شهرداری مرکز با حضور معاون برنامه ریزی شهرداری، مدیر و کارشناسان اداره انفورماتیک، با محوریت آمادگی و تجهیز زیرساخت ها جهت استقرار سیستم مالی و اداری یکپارچه شهرداری اراک و سازمان های تابعه در سالن جلسات معاونت برنامه ریزی برگزار شد
استقرار نرم افزار یکپارچه مالی و اداری در شهرداری اراک
اولین جلسه هماهنگی راهبران انفورماتیک سازمان ها، مناطق و شهرداری مرکز با حضور معاون برنامه ریزی شهرداری، مدیر و کارشناسان اداره انفورماتیک، با محوریت آمادگی و تجهیز زیرساخت ها جهت استقرار سیستم مالی و اداری یکپارچه شهرداری اراک و سازمان های تابعه در سالن جلسات معاونت برنامه ریزی برگزار شد.
نادر اخوان، معاون برنامه ریزی شهرداری اراک، در خصوص مباحث مطرح شده در این جلسه اظهار داشت: از جمله موضوعاتی که در این راستا مورد بررسی کارشناسان قرار گرفت، نخست تقویت ارتباط مستمر راهبران مناطق و سازمان ها با شهرداری و همچنین بررسی وضعیت هریک از سازمان ها و مناطق به لحاظ شبکه و تجهیزات نرم افزاری مورد استفاده بود که در نهایت مقرر شد به منظور ایجاد ارتباط شبکه داخلی هر سازمان با شهرداری مرکز، زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی نرم افزار مورد نظر در سازمان ها فراهم گردد.
وی افزود: به منظور مدیریت بهینه در زمان وهزینه و امکان کارایی بیشتر و استفاده ظرفیت های سیستم شهرداری اراک تصمیم به استقرار سیستم یکپارچه در شهرداری نموده. بطوری که با اجرای این برنامه، اتوماسیون اداری، حسابداری، حقوق و دستمزد، کارگزینی، کارپردازی، امور قراردادها، اموال و انبار شهرداری مرکز و کلیه سازمان ها، مناطق از یک سیستم یکپارچه استفاده و دسترسی به اطلاعات و جمع بندی آنها به صورت متمرکز میسر می گردد.
معاون برنامه ریزی شهرداری اراک خاطرنشان ساخت: شهرداری اراک با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد نسبت به انتخاب این نرم افزار اقدام نموده که امید است با راه اندازی این سیستم، موثرتر از قبل در امر خدمت رسانی مطلوب تر به شهروندان موفق باشیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *