اخبار

نشست مشترک رئیس و معاون سازمان فاوا با مدیرعامل مخابرات استان مرکزی با تاکید بر توسعه زیرساخت های لازم برای ایجاد شهرهوشمند

هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهم ‌ترین عامل‌های پیشرفت شهرهاست این هوشمندسازی در هر شکلی باشد نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری است.

ادامه مطلب »
اخبار

نشست مشترک رئیس و معاون سازمان فاوا با مدیرعامل مخابرات استان مرکزی با تاکید بر توسعه زیرساخت های لازم برای ایجاد شهرهوشمند

هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهم ‌ترین عامل‌های پیشرفت شهرهاست این هوشمندسازی در هر شکلی باشد نیازمند زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم افزاری است.

ادامه مطلب »

تصاویر ماهواره ای