دسته‌ها
اخبار

موزاییک و زمین مرجع کردن عکس های هوایی دهه های گذشته شهر اراک

واحد GIs سازمان فن آوری اطلاعات شهرداری در فرودین ماه عکس های هوایی سال ۱۳۷۶ شمسی از شهر اراک را در ۶ دسته (R6-R11)به تعداد۴۳ عدد ، همچنین عکس های هوایی سال ۱۹۸۴ میلادی ۴دسته (R4-R7) به تعداد ۳۶ عکس در نرم افزار arcgis را موزاییک و زمین مرجع کرد.
گفتنی است عکس های هوایی سال ۱۹۶۴ میلادی به تعداد ۷عدد و عکس های هوایی سال ۱۳۷۳ شمسی در ۶ دسته (R1-R6) به تعداد۴۸ عکس نیز در نرم افزار arcgis ژئو رفرنس و موزاییک شده است.