آرشیو اخبار

اخبار

پیگیری روند رسیدگی به نامه ها در شهرداری با ارسال پیامک توسط سازمان فن آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری صورت گرفت

در راستای تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از هدر رفت وقت و هزینه کلیه شهروندان می تواننددر حوزه اتوماسیون اداری مجموعه با اخذ کد رهگیری

ادامه مطلب »